umów wizytę

Wiktor Piotrowski - ZnanyLekarz.pl

Diet Coaching

15/03/2019
W poniższym poście pragnę przybliżyć w sposób skrótowy, co to jest Diet Coaching. W mojej dotychczasowej praktyce nie znam bardziej skutecznej metody na zmianę nawyków żywieniowych i trwałej zmiany wagi. Poradnictwo dietetyczne jest bardzo istotnym elementem w zapobieganiu nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób. Stanowi integralną część całego procesu leczenia. Jednakże niezbędnym warunkiem sukcesu w pracy dietetyka powinna być całościowa analiza problemów pacjenta nie tylko w sferze „soma”, lecz także „psyche”.

 

Diet coaching to podejście mające na celu wypracowanie świadomego podejścia do kwestii odżywiania, popartego gruntowną wiedzą na temat własnego organizmu i jego funkcjonowania.
Od "zwykłych" porad dietetycznych opartych na wytycznych co i kiedy jeść różni go dążenie do poznania swojego organizmu i jego reakcji na jedzenie. Coaching jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę samodoskonalenia. Głównym celem odbywanych pod okiem specjalisty sesji coachingowych jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski, zasoby i cele.

Skuteczność osiągania założonych celów sprawia, że tylko kwestią czasu jest zastosowanie podejścia coachingowego w dietetyce na dużą skalę. Opiera się ono na profesjonalnie prowadzonym cyklu rozmów, pozwalających uczestnikowi stopniowo rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowego, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia, a także zmodyfikować ewentualne niewłaściwe nawyki.

Diet coach pomaga zrozumieć indywidualne potrzeby żywieniowe i stworzyć plan odżywiania najlepiej odpowiadający stylowi życia danej osoby. Pomaga wzbudzić wiarę we własne siły i motywację do zmiany sposobu odżywiania i postępowania w codziennym życiu.

Diet coaching uczy świadomego spojrzenia na to co jem, kiedy jem i po co jem. To proces, w którym najważniejsze jest poznanie siebie i poznanie reakcji swojego ciała na jedzenie. Osoba uczestnicząca w diet coachingu jest ekspertem, bo to ona zna siebie najlepiej. W poradnictwie dietetycznym uznaje dietetyka za eksperta. W diet coachingu każdy poszukuje własnych rozwiązań. Coaching od porady dietetycznej różni się też tym, że jest szyty na miarę. Do potrzeb i możliwości klienta dostosowuje się kolejne kroki na drodze do zmiany. Klient uczy się jak reaguje na poszczególne pokarmy, które produkty mu służą, a które nie, ale też jak reaguje na stres, złość itd. Poznanie siebie jest ważnym elementem całego procesu. To jedna z istotnych różnic między dietą, której celem jest tylko szybka utrata kilogramów a diet coachingiem.

Ważnym jest, by w sposób wyraźny odróżniać coaching od innych podobnych rodzajów działalności pomocy klientom takich jak: mentoring, psychoterapia, trening, konsulting.
Każda z tych dyscyplin jest użyteczna. Każda z nich ma też swoje przeznaczenie i obszary działania.

Dietetycy w swojej praktyce spotykają się z wielorakimi potrzebami klientów. Diet coaching jest metodą pracy z klientem, która doskonale sprawdzi się dla następujących grup klientów.

  • Osoby borykające się z zaburzeniami odżywiania, gdyż pomoc w przywróceniu kontroli nad emocjami, odczuwanym głodem i uczuciem sytości, modyfikacji postrzegania pożywienia w emocjonalnym wymiarze i próby zmiany sposobu myślenia o własnej osobie będą w przypadku osób z zaburzeniami odżywiania dużo ważniejsze, niż pozostawienie ich z gotowym planem dietetycznym, którego prawdopodobnie i tak nie będą przestrzegać.
  • Osoby, którym zależy na trwałym efekcie diety, gdyż wyjaśnienie konieczności przestrzegania zdrowych nawyków żywieniowych także po osiągnięciu wymarzonej sylwetki jest bardzo ważnym aspektem, który umożliwi utrzymanie efektów odchudzania oraz utrwali wypracowane do tej pory dobre przyzwyczajenia.
  • Osoby potrzebujące motywacji i wsparcia, gdyż diet coach doskonale rozumie, że „odchudzanie zaczyna się w głowie” i czasami determinacja, upór i pragnienie osiągnięcia celu dają lepsze efekty, niż najlepiej opracowana dieta, której trudno przestrzegać. Osoby ze „słomianym zapałem” nie osiągają zwykle spektakularnych i długotrwałych efektów nie dlatego, że posiadają złe nawyki żywieniowe, ale dlatego, że poprawiają je na zbyt krótki czas i za szybko z nich rezygnują. Rolą diet coacha w tej sytuacji jest budowanie u klienta konsekwencji w działaniu, ciągłe motywowanie i udzielanie wsparcia, którego takie osoby potrzebują najbardziej.
  • Osoby lubiące swobodę działania, gdyż diet coach nie daje pierwotnie jadłospisu, którego trzeba przestrzegać. Daje „wędkę, ale nie rybę”, czyli pomaga odnaleźć się w zasadach zdrowego odżywiania, ale nie udostępnia gotowego rozwiązania, dzięki któremu zostaje osiągnięty cel.

 

Diet coach jest osobą, która pomaga w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zrozumieniu celu i przebiegu procesu odchudzania, akceptacji własnego ciała i wsłuchania się
w jego potrzeby, osiągnięciu swobody podejmowania samodzielnych decyzji żywieniowych na diecie, podtrzymaniu motywacji i samodyscypliny, zwiększeniu prawdopodobieństwa utrzymania osiągniętych efektów.

 

Pozdrawiam

Wiktor